Zakładanie trawników

W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługi zwiazane z zakładaniem trawników. Oferujemy zakładanie trawników z siewu oraz z rolki. Zakładamy trawniki o różnym przeznaczeniu: ozdobne, rekreacyjne, sportowe, typu kwietna łąka. Prace zwiazane z zakładaniem trawników wykonujemy z dużą starannością, dzieki czemu nasze trawniki prezentują się szczególnie pieknie. Jeśli chcą państwo wiedzieć jak pracujemy i o czym inwestor powinien wiedzieć przed założeniem trawnika zapraszamy do lektury nastepnego rozdziału.

zakładanie trawników siewem i z rolki Rzeszów

Jak powstaje piękny trawnik?

Zakładanie trawnika wbrew pozorom nie jest łatwym zadaniem. Aby uzyskać zwartą, jednolita, żywozielona murawę należy bardzo starannie wykonać szereg prac.

Pierwsze prace przy zakładaniu trawnika to zwalczanie chwastów. Chwasty niszczymy herbicydem totalnym np. Roundapem, ewentualnie mieszanka herbicydów np. Rondap + Sterane, lub Chwastox. Po wykonaniu oprysku należy odczekać 2-3 tygodnie i w przypadku, gdy chwasty obumarły skosisić je. Część chwastów jest szczególnie odporna np. chrzan - w takim przypadku oprysk należy powtórzyć.

Kolejny etap to niwelacja terenu. Jest to etap bardzo ważny i sprawiajacy nieraz sporo kłopotów. Aby trawnik był ładny nie moźe on być zalewany przez stagnująca wodę. Niestety taka sytuacja jest częsta na glebach gliniastych. Niwelując teren pod trawnik należy zadbać o to by nadać mu odpowiednie spadki, tak aby woda opadowa odpływała z działki np. do rowu, lub cieku wodnego. Spadek terenu powinien wynosić co najmniej 3%. Jednocześnie należy pamiętać o tym, aby spadki terenu skierowane były zawsze na zewnątrz od budynków, gdyż w przeciwnym przypadku woda może gromadzić się przy jego fundamencie, lub nawet zalewać piwnice. Jeśli nie ma możliwości odprowadzenia wody opadowej z przyszłego trawnika za pomoca spadków terenu koniecznym może okazać się wykonanie drenażu. Wykonując niwelacje terenu należy pamiętać, że teren powinien zostać ukształtowany ok. 12-15 cm niżej niż planowany poziom trawnika.

Kolejnym etapem przy zakładaniu trawnika jest dowiezienie ziemi urodzajnej tzw. humusu. Jeśli planujemy w ogrodzie system nawadniajacy, lub chcemy zabezpieczyć trawnik przed kretami siatką, to należy prace zwiazane z rozprowadzeniem rur pod system nawadniajacy i rozkładaniem siatek wykonać przed nawiezieniem humusu.

zakładanie trawników Rzeszów

Aby uzyskać ładny trawnik powinniśmy dowieżć warstwę ok. 12-15 cm ziemi urodzajnej. Ziemia taka powinna mieć ciemny kolor, w stanie wilgotnym brudzić ręce i rozsypywac się w drobne grudki. Należy unikać ciężkich glin, które wilgotne saą lepkie i dają się formować jak plastelina, jak i gleb piaszczystych, które w stanie wilgotnym nie tworza grudek. Humus należy równomiernie rozplantować i wstępnie zwalować. Jeśli zawierał on nasiona chwastów, należy odczekać, aż skiełkują, po czym zniszczyc je herbicydem.

zakładanie trawników z rolki RzesówPrzedostatni etap zakladania trawnika to siew nasion w przypadku trawników z siewu, lub układanie darni przy trawnikach z rolki. Niezależnie od sposobu zakładania trawnika przygotowaną wstepnie glebę należy lekko spulchnić grabiami. W przypadku trawnika z rolki na tak przygotowany grunt rozkładamy darń pasami tak, aby do siebie ściśle przylegały. Łączenia sasiadujacych pasów powinny się mijać. W przypadku trawnika z siewu na przygotowany grunt wysiewamy nasiona wybranej mieszanki traw w ilości 3-5 kg/100 m2, a następnie nawozu wieloskładnikowego typu NPK w ilości 2-3 kg/100 m2. Nasiona i nawóz wysiewamy za pomocą siewnika dwukrotnie, siejąc na krzyż. Po wysiewie nasiona płytko mieszamy z glebą przegrabiając na krzyż siewy grabiami, a nastepnie przykrywamy cienką warstwa torfu odkwaszonego (ok. 400-800 l torfu/100 m2). Po przegrabieniu glebę dwukrotnie wałujemy wałem gładkim (również na krzyż).

Ostatni etap to podlewanie świeżo zakładanego trawnika. W przypadku trawnika z siewu bardzo ważne jest, aby gleba była stale wilgotna, az do momentu, kiedy wszystkie nasiona wzejdą, czyli przez ok. 2 tygodnie. Przy braku deszczu wiąże się to z koniecznością codziennego, 2-3 krotnego podlewania. Trawniki z rolki wymagaja mniej intensywnego podlewania, ale w przypadku dużych upałów, lub suszy podlewanie również powinno być intensywne. Pierwszy raz trawnik należy kosić gdy osiągnie on ok. 12cm wysokości. trawnik z siewu, należy w pierwszym koszeniu skosic na wysokość ok. 7-8 cm, natomiast trawnik z rolki można kosić od razu na docelową wysokość, czyli ok. 4 cm.