Prace przygotowawcze przed założeniem ogrodu

Oferujemy Państwu wykonanie prac związanych z przygotowaniem działki do założenia ogrodu. Wykonujemy prace takie jak chemiczne zwalczanie chwastów, sprzątanie odpadów pobudowlanych niewelacja terenu, wykonanie odwodnień i drenaży, przygotowanie gleby (orka, bronowanie, uprawa glebogryzarka), dowozenie gleby urodzajnej (humusu). W dalszej części tego tekstu dowiecie się Państwo jakie prace należy wykonać przed przystąpieniem do zakładania ogrodu.

Zanim powstanie ogród

Po zakończonej budowie na działce na ogół panuje nieład. Teren jest nierówny i zaśmieciny odpadami pobudowlanymi i najczęśćiej zarośnięty chwastami. Zanim przystąpimy do zakładania ogrodu nalęy działkę posprzątać i przygotować. Na ogół konieczna są również niwelacja (wyrównanie) i odwodnienie terenu oraz dowiezienie gleby urodzajnej, czyli humusu

Pierwsze prace, które powinny być wykonane to sprzątanie odpadów pobudowlanych. Bezwzględnie z działki należy wywieźć kawałki gruzu i betonu, folie, kawałki styropianu, wapno i żwir. Jeśli chcmy mieć piękny ogród przysypanie śmieci warstwą ziemi jest absolutnie niedozwolone ponieważ np. w miejscu, gdzie przysypany został gruz gleba, będzie przesychać, a trawnik będzie rosnąć wolniej i będzie bledszy, z kolei rośliny posadzone nad pozostawioną w ziemi folią będą gnić, ponieważ folia uniemożliwi wsiąkanie wody opadowej. Nie należy bagatelizować prac porządkowych po budowie i wykonać je starannie.

Urządzanie ogrodów Rzezszów

Następny etap to pozbycie się chwastów. Najłatwiejsza metoda to oprysk herbicydem totalnym np. Roundap, lub mieszanką herbicydów. Po ok. 2-3 tygodniach od oprysku chwasty można skosić i przystąpić do kolejnych prac, czyli niwelacji terenu. Niwelację na ogół wykomuje się ciężkim sprzętem. Wyrównując teren pamietać należy o tym, że jeśli gleba na działce nie jest urodzajna (pochodzi np. z wykopów), to koniecznym będzie pozostawienie miejsca na humus, który zostanie dowieziony. Poziom terenu po niwelacji powinien być zatem niższy od zakładanego o tyle ile humusu zostanie dowiezionego. Nadając działce kształt pamiętajmy o tym, że spadki terenu powinny odprowadzać wodę opadową na zewnątrz działki i nie powinny być skierowane do budynków. Dobrym rozwiązaniem ułatwiającym odprowadzenie wody opadowej jest montaż korytek spustowych zbierających i odprowadzajacych wodę. W przypadku jeśli na działce wystepuje wysoki poziom wody gruntowej, trudno przepuszczalne ilaste i gliniaste gleby, lub nie ma możliwości odprowadzenia wody opadowej za pomoca spadków terenu, konieczne okazać się może założenie drenażu. Woda z drenażu może być odprowadzona do rowu, cieku wodnego, lub studni, z której wykorzystać ją będzie można np. do podlewania ogrodu.

Zakładanie ogrodów RzeszówGdy zakończone zostana prace związane z wyrównywaniem terenu pozostaje dowieźć gleby urodzajnej, czyli humusu. W zależności od tego jak planujemy zagospodarować działkę będzie potrzebna różna ilość humusu i tak np. jeśli gleba na działce jest jałowa to pod nasadzenia roślin powinno być go co najmniej 30 cm, a pod trawniki z kolei wystarczy 10-15 cm. Poziom gleby urodzajnej powinien być równy z poziomem innych nawierzchni, gdyż humus osiądzie o ok. 10-25%, dzieki czemu poziom np. trawnika będzie 2 cm niższy niż kostki brukowej, dzięki czemu jego darń nie przerośnie poza krawężniki.